Specializētie
būvdarbi

SIA ''OK Būvmateriāli'' ne tikai meklē risinājumus, konsultē un piedāvā materiālus būvniecības objektiem,
bet kā apakšuzņēmējs veic arī šo materiālu uzstādīšanu un iestrādi objektos kā visā Latvijā, tā arī
Baltijas un Skandināvijas valstīs.

SIA ''OK Būvmateriāli'' piedāvā veikt sekojošus specializētos būvdarbus: